1. O nás
  2. Dotace

Dotace

Dotace v rámci programu: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost


NÁZEV PROJEKTU: Rekonstrukce, modernizace systému vytápění a úspora energií - Pila MSK, a.s., Velké Karlovice
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017379
Cílem navrhovaného projektu je realizace opatření vedoucích k dosažení úspor energie a nákladů na energii pro vytápění závodu v areálu společnosti Pila MSK, a.s.
Projekt je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj


Dotace v rámci programu: Rozvoj - Výzva III

NÁZEV PROJEKTU: Modernizace výrobní technologie střediska Kovovýroba Pila MSK, a.s.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 2.2. RV03/2560
Projekt je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj


Dotace v rámci programu: Rozvoj - Výzva III

NÁZEV PROJEKTU: Zvýšení kapacity sušení řeziva
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: 2.2. RV03/3367
Projekt je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj
  • Dnem 1.10.2014 jsme zahájili realizaci projektu.
  • Dne 31.10.2015 - jsme ukončili realizaci projektu.


Dotace v rámci operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost

NÁZEV PROJEKTU: Vzdělávání zaměstnanců PILA MSK, a.s. pro zvýšení jejich adaptability


REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.04/1.1.02/23.00098

 

 

Adresa: Velké Karlovice 970, 756 06
Kontakt: 571 444 302, info@pilamsk.cz

Copyright © 2017 Pila MSK, a.s.